line decor
  
line decor

 
 
 

Universitetet i Stavanger

Planlagd av Torunn Hovland Ljone. Planter frå Ljono Stauder. Planta i juni 2008. Bilete 1 er teke sommaren 2008. Dei andre bileta er tekne i august 2009. Dette er eit langt rektangulært bed ved inngangen til Kitty Kjellands hus. Det er planta i duk, duken er dekka med singel.